Skip to content
Skip Navigationתפריט

מרחב שפלה ערב

מרחב שפלה ערב 3 מעגלים:

מעגל גדרה

מעגל רחובות

מעגל ראשון לציון ערב

חברות המעגלים עושות עסקים ויוצרות קשרי נטוורקינג עם חברות המעגלים במרחבים השונים ברחבי הארץ ומאפשרות התפתחות של שיתופי פעולה בין קולגות הנמצאות באזורים המרוחקים יותר.

בעלות עסקים המעוניינות בקבלת מידע אודות המעגלים, מוזמנות להשאיר את פרטיהן בהודעה כאן באתר או לפנות ישירות למנהלת המרחב.

מנהלת מרחב שפלה ערב - עידית פוליבודה אגוזי

עידית פוליבודה אגוזי

עידית פוליבודה אגוזי - עורכת דין, מגשרת ונוטריון