Skip to content
Skip Navigationתפריט

מעגל מבואות ירושלים

כארגון בפריסה ארצית ובצמיחה מתמדת, חשוב לנו להקשיב לביקוש העולה מן השטח ולהקים מעגלים חדשים במקומות הנדרשים, על מנת לאפשר לבעלות עסקים נוספות להתחבר לרשת הקשרים העסקית שלנו.
המעגל הוקם בחודש מאי 2015.
בעלות עסקים שמתגוררות באזור זה או נותנות שירותים באזורים הללו, מוזמנות ליצור עמנו קשר.

מנהלת המעגל- נועה זיו, מרקחתא, מרקחות טבעיות לטיפול פנימי וחיצוני
המעגל נפגש בימי ג' בבוקר בשבוע השלישי בכל חודש.

mevoot

חברות מעגל מבואות ירושלים

מנהלת המעגל

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.