Skip to content
Skip Navigationתפריט

מרחב שפלה מזרח

מרחב שפלה מזרח מונה 6 מעגלים:

מעגל מודיעין

מעגל ראשל"צ בוקר

מעגל חולון

מעגל גזר

מעגל מבואות ירושלים

מעגל באר יעקב

המרחב הוקם מתוך דרישה של בעלות העסקים באזור, והמאפיין הבולט של המרחב הוא פעילות עניפה מאוד בין המעגלים השונים ויחסי הדדיות ותמיכה.

אחד העקרונות המובילים את המרחב הוא יצירת מעגלי כוח של בעלות עסקים מתחומי עיסוק דומים. מתוך כך נוצרים מדי יום שיתופי פעולה חדשים.

מנהלת מרחב שפלה מזרח - לימור פחטר

לימור פחטר

לימור פחטר, בעלת העסק ושותפה ב"לימור@נירית", ליווי שיווקי ויחסי ציבור לעסקים. מוסמכת מטעם מט"י ומעו"ף.