Skip to content
Skip Navigationתפריט

מעגל אשקלון

מעגל אשקלון הוקם בדצמבר 2018 במעגל חברות נשים מהעיר  ומהיישובים הסמוכים, אשר פעילות גם באזורים במרכז הארץ. חברות הצליחו ליצור חיבור עסקי חזק מאוד בניהן בעזרת הנטוורקינג שמתבטא בשיתופי פעולה רבים יחד עם אווירה חברית וחמה.

מנהלת מעגל הנטוורקינג אשקלון –דבורה גלעד - מאמנת הורים, ילדים ומבוגרים עם הפרעת קשב וריכוז

מעגל אשקלון נפגש בימי א' בבוקר בשבוע השלישי בכל חודש.

shutterstock_414344098

חברות מעגל אשקלון

מנהלת המעגל

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.